Med Group saa kaupassa Citywork SOTE-palvelut Oy:n liiketoiminnan, jonka liikevaihto on 15 miljoonaa euroa. Näin Med Groupista tulee Suomen suurin kotiin vietävien palvelujen tarjoaja. Laadukkaat palvelut tukevat vammaisten ja vanhusten turvallista asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään.

Suomen nopeimmin kasvaviin terveys- ja sosiaalipalveluyrityksiin lukeutuva Med Group jatkaa yritysostoja ja investoi strategiansa mukaisesti yksityisiin suun terveydenhuollon palveluihin ja hoivapalveluihin. Med Groupin Hoiva-yksikössä on yrityskaupan jälkeen 120 paikkakunnalla liki 3000 työntekijää, jotka avustavat kotona asuvia vammaisia, pitkäaikaissairaita, liikuntarajoitteisia, vanhuksia ja lapsiperheitä.

Med Groupin toimitusjohtaja Kari Virran mukaan kahden vahvan toimijan yhdistyminen toimii asiakkaan parhaaksi. Kotona asumiseensa apua tarvitsevat saavat entistä kokonaisvaltaisempaa ja sujuvampaa palvelua:

– Pidämme tärkeänä, että sote-uudistuksen valinnanvapaus toteutuu myös vammaisilla henkilöillä. Uskomme vahvasti, että kotona asuva avustettava on itse paras henkilö valitsemaan tarvitsemansa avun ja sen tuottajan esimerkiksi palveluseteliä hyödyntämällä. Yritysoston myötä meillä on enemmän ihmisiä, ammattitaitoa ja kykyä myös kehittää kotona asumisen palveluja teknologian keinoin.

Citywork Oy:n toimitusjohtaja Ville Kulmala lisää:

– Med Group on merkittävä sosiaali- ja terveydenhuollon osaaja, jonka käsiin voimme luottavaisin mielin luovuttaa kotiin tuotettavien palveluiden liiketoimintamme, sen asiakkaat ja työntekijät. Yhdistämällä voimamme voimme keskittyä palveluvalikoiman ja sen laadun kasvattamiseen sekä kehittämiseen. Tästä eteenpäin keskitymme Cityworkissa henkilöstöpalveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen kasvavilla markkinoilla.

Lisätiedot:

Med Group Oy:n toimitusjohtaja Kari Virta, kari.virta@medgroup.fi, 040 751 1853.

Citywork Oy:n toimitusjohtaja Ville Kulmala, ville.kulmala@citywork.fi, 0400 992 577.