Moni organisaatio mieltää tehtäväkseen tuottaa palveluita ja tuotteita. Ihan hyvä näin. Mihinkään kovin suureen onnistumiseen tällä harvoin kuitenkaan päästään. Kuluttajille ei riitä tuote tai palvelu, joka on ”ihan kiva”, mutta jonka arvo elämäntyylille, arjelle tai identiteetille on olematon tai epäselvä.

Astetta korkeammalle tasolle siirrytään, kun aletaan puhua yhteiskunnallisista tavoitteista tai päämääristä. Niitä voi olla myös yrityksillä. Vaikuttavuus voi olla sitä, että hiilidioksidipäästöt pienenevät, nuorten syrjäytyminen vähenee, ihmiset kuntoutuvat työhön.

Monelle yritykselle ajatus on outo. Vastalause tulee nopeasti: osakeyhtiölaissa yrityksillä ei ole kuin yksi tavoite – voiton maksimointi osakkeenomistajille (jollei yhtiöjärjestyksessä muuta määrätä).

Miksi yhä useammat yritykset sitten puhuvat yhteiskunnallisesta arvosta, muutoksesta, jota ne haluavat omalla yritystoiminnallaan aikaansaada?

”Olemassaolomme tarkoitus on saada ihmiskunta ulos liikkumaan”, toteaa Lappsetin toimitusjohtaja Tero Ylinenpää. SavetheCin yritysideana on mahdollistaa purjehtimisharrastus kestävällä tavalla. Vanhoista purjekankaista ommellaan desingtuotteita. Vanhaa kierrättäen pienennetään ympäristökuormitusta.

Työskentelin joskus yksityisessä konsulttiyrityksessä, jonka tehtävänä oli auttaa julkista sektoria uudistumaan. Erään toisen konsulttitoimiston tehtävänä on puolestaan ”suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen”.

Kaikki nämä yritykset ovat osakeyhtiöitä, joita sääntelee Suomen osakeyhtiölaki ja hyvä hallintotapa.

Onko tällaisten yhteiskunnallisten päämäärien tavoittelu utopistista ja viekö sen painopisteen väärään suuntaan? Väitän, ettei vie, missään tapauksessa. On ymmärrettävä, että yrityksen liiketoiminnan on aina oltava taloudellisesti kannattavaa. Se on yhtä tärkeä elinehto kuin ihmiselle hengittäminen.

Mutta yhteiskunnallisen tavoitteen yhdistäminen liiketoimintaan voi tuottaa paljon hyvää. Se voi rakentaa yrityksen hyvää ja kiinnostavaa brändiä. Se voi olla ansaintamalli, jossa osa liikevoitosta käytetään vaikkapa ympäristön tai oman henkilöstön hyväksi.

Parhaimmillaan yhteiskunnallinen tavoite sitoo yrityksen osaksi sen toimintaympäristöä, osaksi isompaa tarinaa, joka auttaa työntekijöitä ja johtoa näkemään työnsä laajemman merkityksen.
Pätee vanha viisaus: ajanko bussia, vai näenkö tehtäväkseni auttaa ihmisiä pääsemään koteihinsa, työhönsä ja harrastuksiinsa turvallisesti.

Yhteiskunnallisia asioita edistävässä yrityksessä ajatus voisi mennä vaikka näin: tarjoan näitä palveluita, jotta asiakkaani saavat asiansa reilaan, työllistyvät tai pääsevät koulutukseen. Palveluni auttaa heitä tulemaan yhteiskuntakelpoisiksi ja osallisiksi.

Siinä kiteytyy vaikuttavuuden ydin – yhteiskunnallinen muutos.

Toimitusjohtaja Soile Kuitunen, <a href=”https://kuntoutussaatio.fi”>Kuntoutussäätiö</a>