Hoiva & Terveys – Politiikka | 22. elokuuta 2017

Asianajajat eivät kannata kilpailulain muutosehdotuksia

Suomen Asianajaliitto on antanut lausuntonsa kilpailulain muutoksia koskevaan lakiehdotukseen. Asianajajien mukaan TEM:n ehdottamat muutokset yrityskauppojen valvontaan ja pienten elinkeinoharjoittajien suojaamiseen ovat monelta osin ongelmallisia.

Pääsuunta lainsäädännössä on ollut kansallisten erityisratkaisujen välttäminen ja yhtä toimialaa koskevien yrityskauppavalvontasääntöjen välttäminen. Sote-ala – ja alan yritysten toiminta – on varsin raskaasti säädeltyä jo nyt, ja sote-uudistuksen alla lainsäädäntöä on hivutettu alalle entistä enemmän.

Liiton mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle jäisi liian suuri harkintavalta otto-oikeuden käyttämiseen yrityskauppatilanteissa. Liitto katsoo myös, että pienten elinkeinoharjoittajien asemaa suojaavaa lainsäädäntöä ei tarvita välttämättä ollenkaan, koska ne ”eivät ole tarkoituksenmukaisin tapa hallituksen tavoitteiden saavuttamiseksi”.

– Asianajajaliitto esittää harkittavaksi ainakin sitä, että hallitus selvittäisi seikkaperäisemmin muiden sääntelyvaihtoehtojen, erityisesti yrittäjänsuojalain tai mahdollisesti sosiaali- ja terveysalan elinkeinonharjoittajia koskevan erillislain, tarjoamia mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalan pienten elinkeinonharjoittajien toimintaedellytysten turvaamista koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi, selviää lausunnossa.

Lakiesityksen lausuntoaika on 25. elokuuta asti.