Vuosi 2017 oli yrityskaupparintamalla ennätysmäinen; kauppoja tehtiin empiirisen tuntumani mukaan ennätysmäärä. Omalla työpöydällä kätilöitiin ja loppuunsaatettiin 28 yrityksen tai kolmannen sektorin palveluntuotannon omistajanvaihdos.

Ennakoin myös vuoden 2018 olevan vilkas soten yrityskaupoissa. Kauppojen segmenttipainopisteet ovat päivähoidossa, kuntoutuspalveluissa ja kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa. Päätään nostava ilmiö tulee olemaan kolmannen sektorin aktiivisuus yrityskaupoissa. Yhä useampaan yrityskauppaan liittyy keskeisesti myös kiinteistöjärjestelyt; omistajanvaihdoksen yhteydessä tiloja päivitetään uuden omistajan myötä uudempiin.

Ilahduttava ilmiö on, että kilpailukielloista vapautuneet Myyjät lähtevät uudestaan sote-yrittäjiksi. Omista 120 yrityskaupat tehneistä asiakkaista noin 10% on perustanut uuden yrityksen. Uusien yritysten erityispiirteinä on vahva painotus digitalisaatioon, toimitilojen muunneltavuuteen, erityisosaamisen korostuminen ja innovatiiviset palvelukonseptit.

Reipasta SOTE-vuotta toimialalle 2018 ja poliitikot & perustuslakivaliokunta: SOTE MAALIIN! Kiitos!