Silloin tällöin minulta kysytään, miksi edistän työssäni yksityisen sote-sektorin kasvua. Siihen on kolme syytä. Ensimmäinen syy on se, että minua on aina kiinnostanut terveys ja hyvinvointi eli sote-palvelujen substanssi. Minusta piti tulla lääkäri, mutta tulikin sote-liiketoiminnan asiantuntija. Toinen syy on se, että nopeatempoisena persoonana tykkään siitä, että privaattisektorilla asioista voidaan päättää nopeasti ja asiat etenevät. Pysytään ydinasioissa ja tehdään eikä vatuloida, veivata ja politikoida. Kolmas ja motivoivin syy on se, että koen pystyväni vaikuttamaan työni kautta yhteiskunnallisesti tehokkaammin ja kohdennetummin kuin vaikkapa puoluepolitiikan kautta.

Yksityiset sote-palvelut tuotetaan pääsääntöisesti julkisia palveluja edullisemmin, tehokkaammin ja järkevämmin ja koska sote vie suurimman osan valtion budjetista, meillä olisi paljon nykyistä suurempi tarve säästää tällä sektorilla. Säästämisellä tarkoitan asioiden tekemistä tehokkaammin ja järkevämmin – kuten privaattisektorilla tehdään. Kun eurolla on omistaja, se käytetään tehokkaasti. Kun euro on yhteinen, se valitettavasti käytetään usein tehottomasti. Olen nähnyt erittäin ikävän laskuharjoituksen siitä, että vaikka kaikki sote-firmat olisivat ulkomaisessa omistuksessa eivätkä maksaisi veroja Suomeen, palvelutuotannon kustannukset tulisivat silti valtiolle edullisemmaksi kuin oma julkinen tuotanto. Uskon siihen, että vain kilpailu tuo motivaattorin tai pakon julkiselle sektorille tehostaa ja järkeistää palvelutuotantoprosessejaan.

SummaSummarum: Koen merkitykselliseksi sen, että oma työ vaikuttaa budjettisyöppöön eli sote-euroihin säästävästi.