KUNTOUTUSPALVELUT SÄHÄKKÄ OY ON TOIMINNASSAAN EDELLÄKÄVIJÄ JA EDUSTAA CORONARIALLE UUTTA NÄKÖKULMAA MIELENTERVEYSPALVELUIDEN TUOTTAMISESSA.

Coronaria Hoiva Oy on ostanut 9.4.2018 Kuntoutuspalvelut Sähäkkä Oy:n. Kaupalla Coronaria Hoiva laajentaa toimintaansa nuorten mielenterveystyöhön Oulun ja Jyväskylän alueella. Coronaria Hoivalla on Oulun ja Jyväskylän alueella ennestään jo ikäihmisten Kotikylä-palvelukoteja.

Sähäkkä Oy on vuonna 2006 perustettu yhtiö, joka tarjoaa toiminnallista kuntoutusta nuorille. Sähäkällä on yksiköt Ylivieskassa, Oulaisissa ja Jyväskylässä, ja niissä on yhteensä 55 asiakaspaikkaa ja 55 työntekijää. Henkilökunta on yksiköissä paikalla vuorokauden ympäri.

Sähäkän yksiköissä nuoria ja nuoria aikuisia autetaan kuntoutumaan erilaisista mielenterveyden ja elämänhallinnan häiriöistä sekä ehkäistään toimintakyvyn haasteiden pitkäaikaisvaikutuksia.

Jokaisen nuoren toimintakykyä arvioidaan RAI-arviointimenetelmällä, jota käytetään kuntoutuksen kaikissa vaiheissa helpottamaan tavoitteiden asettamista ja kuntoutuksen etenemisen seurantaa.

”Sähäkkä edustaa Coronarialle uutta näkökulmaa mielenterveyspalveluiden tuottamisessa. Sähäkkä on toiminnassaan edelläkävijä ja edustaa kuntoutuksen näkökulmasta tulevaisuuden toimintatapoja. Yhtiön johto ja henkilöstö on tehnyt upeaa työtä ja olemme iloisia, kun saamme uusia osaajia joukkoomme”, Coronaria Hoiva Oy:n toimitusjohtaja Arto Lamberg toteaa.

”Sähäkälle kumppanuus Coronarian kanssa on suunnitelmallinen osa yrityksen strategista päätöksentekoa ja vahvistaa kuntoutustoimintamme kehittymistä muuttuvassa sote- toimintaympäristössä”, Kuntoutuspalvelut Sähäkkä Oy:n toimialapäällikkö Anu Vuolukka kertoo.

Coronaria Hoiva Oy tuottaa palveluasumista muun muassa ikäihmisille, kehitysvammaisille, erityistä tukea tarvitseville sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Palvelumme lähtee aina asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tarpeista, joiden pohjalta räätälöimme palveluiden kokonaisuuden. Olemme 100% suomalainen yritys ja työllistämme yli 1000 työntekijää.

LISÄTIETOJA:

Coronaria Hoiva Oy
Arto Lamberg
Toimitusjohtaja
050 400 1108
arto.lamberg@coronaria.fi