Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö sr on myynyt Telkänhoiva Oy:n osakekannan Attendo Oy:lle. Omistusoikeus siirtyi 1.1.2019. Telkänhoiva Oy:n henkilökunta työsopimuksineen ja asiakkaiden palvelusopimukset siirtyvät sellaisenaan uudelle palveluntuottajalle. Kauppahintaa ei julkisteta.

Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö sr haluaa turvata asiakkaidensa hyvät palvelut ja työntekijöiden työpaikat jatkossakin. Nykyisessä palvelujärjestelmässä selviytyäkseen tarvitaan vauraampi omistajapohja ja leveämmät hartiat, mitä pieni yleishyödyllinen säätiö voi tarjota. Asuntosäätiö haluaa tehdä vastuullisen ratkaisun hyvissä ajoin, ennen kuin palvelutuotannon laatu kärsii.

Asuntosäätiö palaa kiinteistöstä huolehtimiseen ja yleishyödylliseen palvelutehtävään. Säätiön perustehtävä on ollut huolehtia Jyväskylän seudun sotainvalidien asumispalveluista.

Palveluyksikön uusi nimi on Attendo Telkänhoiva.

”Jatkamme Telkänhoivan kodikasta ja lämminhenkistä perinnettä. Meille on sydämen asia huolehtia sotainvalidien, -veteraanien ja muiden asiakkaiden hyvinvoinnista niin palveluasumisessa kuin kotihoidossakin”, Attendon aluejohtaja Anne Flink sanoo.

Lisätietoja

Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiön hallituksen puheenjohtaja Kyösti Tomperi, 050 401 0447
Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiön johtaja Pauliina Takala, 044 288 2128
Attendon aluejohtaja Anne Flink, 050 538 9010