Kyyhkylä Oy:n sotainvalidien hoito- ja kuntoutuspalveluiden sekä tehostetun palveluasumisen toiminta siirtyy liiketoimintakaupalla Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:lle 1.9.2019 alkaen.

 Nämä asiakkaat ja heitä hoitava henkilöstö siirtyvät uusiin moderneihin toimitiloihin Mehiläisen Villa Marskiin, joka sijaitsee Mikkelissä torin varrella. Kaupan yhteydessä siirtyy Mehiläisen hoitoon yhteensä kolmisenkymmentä asiakasta.

– Kyyhkylän kuntoutussairaala on 46 vuoden ajan ollut yksi tärkeimmistä sotainvalidien hoito- ja kuntoutuspaikoista Suomessa. Se on toiminut edelläkävijänä ikääntyneiden moniammatillisessa hoitotyössä ja ollut alan arvostettu toimija asiakkaiden piirissä, sanoo toimitusjohtaja Riitta Smolander.

Kyyhkylä Oy:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Ekroosin mukaan Kyyhkylä Oy jatkaa edelleen toimintaansa erityisesti kuntoutus- ja hyvinvointipalveluiden tuottajana.

– Kyyhkylä-säätiön, joka omistaa 100-prosenttisesti Kyyhkylä Oy:n, tavoitteena on ollut varmistaa sotainvalidiasiakkaiden hyvä ja laadukas hoito sekä heitä hoitavan henkilökunnan työpaikat jatkossakin. kertoo Kyyhkylä-säätiön hallituksen puheenjohtaja Markku Honkasalo.

Mehiläisen hoivapalveluiden liiketoimintajohtaja Niklas Häruksen mukaan Kyyhkylässä on tehty arvokasta työtä erityisesti sotainvalidien ja muiden ikääntyneiden hyväksi.

– Nyt jatkamme toimintaa uusissa moderneissa tiloissamme Villa Marskissa. Otamme vastuun nöyrästi vastaan. Haluamme tarjota asiakkaillemme laadukasta hoitoa ja hoivaa, kertoo Härus.

Valtiokonttori on antanut Kyyhkylä Oy:lle suostumuksen siirtää sotainvalidien hoito- ja kuntoutuspalveluiden puitesopimus Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:lle. Näin Valtiokonttori pyrkii takaamaan asiakkaidensa hyvän hoidon jatkossakin. Ennen suostumuksen antamista on yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa varmistettu Valtiokonttorin laatuvaatimusten täyttyminen.

– Selvää on, että tulemme vaatimusten täyttymistä myös seuraamaan, toteaa palvelupäällikkö Tiina Kyttälä Valtiokonttorista.

Liiketoimintakaupassa asiakassopimukset ja muut siirtyvään toimintaan liittyvät sopimukset siirtyvät Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:lle. Työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä Mehiläiselle entisin työsuhteen ehdoin.