Mehiläinen Yhtiöt Oy tekee julkisen ostotarjouksen sosiaali- ja terveysalan yhtiö Pihlajalinna Oyj:stä. Kaupalla tavoitellaan välittömiä hyötyjä yhtiöiden kaikille asiakasryhmille erityisesti palveluverkoston laajenemisen ja palveluvalikoiman monipuolistumisen kautta. Kaupan toteutuminen edellyttää muun muassa osakkeenomistajien myönteistä suhtautumista sekä viranomaisten hyväksyntää.

Ensiluokkaisen laadun tuottaminen, digitalisaation vaikuttava hyödyntäminen ja innovatiivisten palveluiden kehittäminen edellyttävät sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajilta riittävän leveitä hartioita. Kahden vahvan toimijan mahdollinen yhdistyminen tuo hyötyjä molempien yhtiöiden asiakkaille, henkilöstölle ja muille sidosryhmille. Yhtiöiden palvelut ja toimipaikat täydentävät toisiaan erinomaisesti. Mahdollisen yhdistymisen myötä asiakkaille avautuu entistä kattavampi palveluverkosto ja -valikoima.

”Tänä vuonna 110 vuotta täyttävä Mehiläinen ja Pihlajalinna ovat toimialansa edelläkävijöitä, jotka tunnetaan ensiluokkaisten terveyspalveluiden, laadukkaan hoidon ja hoivan tarjoajina sekä alan johtavien toimintamallien rakentajina. Yhdessä yhtiöt saavuttavat kokoluokan ja osaamisen, jotka mahdollistavat entistäkin suuremmat panostukset muun muassa digitaalisiin ratkaisuihin, tiedolla johtamiseen ja palveluinnovaatioihin”, toteaa Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

”Perustaessani Pihlajalinnan vuonna 2001 tavoitteenani oli luoda yhtiö, joka haastaa sosiaali- ja terveydenhuollon hyvin perinteistä toimialaa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Yhtiön kasvu yhdeksi Suomen merkittävimmistä alan yhtiöistä on ylittänyt villeimmätkin tavoitteet. Yhdessä upean henkilöstön, asiakkaiden ja johdon kanssa olemme onnistuneet luomaan alalle jotain täysin uutta ja poikkeuksellista.

Mehiläisen tekemä ostotarjous ajoittui hetkeen, jossa Pihlajalinna on onnistunut selättämään viimeisen parin vuoden haasteet ja katse on luottavaisesti tulevaisuudessa.

Huolellisen harkinnan jälkeen Pihlajalinna Oyj:n hallitus suosittelee tarjouksen hyväksymistä ja kaikki merkittävimmät omistajat ovat ilmoittaneet suhtautuvansa myönteisesti yhdistymiseen. Uskomme, että järjestely on edullinen paitsi asiakkaille, henkilöstölle ja osakkeenomistajille myös kaikille suomalaisille. Yhdistymisen toteutuessa Suomeen syntyy yhtiö, jolla on riittävän leveät hartiat sekä palvelemaan kuntien, sairaanhoitopiirien ja tulevien maakuntien vaativia tilaajaorganisaatioita että viemään suomalaisen sote-osaamisen kansainvälisille markkinoille. Yhdessä meillä on mahdollisuus tuottaa entistäkin laadukkaampaa hoitoa ja hoivaa ikääntyvän Suomen tarpeisiin”, sanoo Pihlajalinnan perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Mikko Wirén.

”Terveydenhuollon tulevaisuus on digitaalinen ja kysyntä laadukkaille palveluille maailmalla suurta. Tavoittelemme merkittävää kansainvälistä kasvua, ja kerroimme jo lokakuun lopulla ensimmäisestä tekemästämme lisenssisopimuksesta Digiklinikka-alustamme osalta. Nyt ponnistamme palveluvientiin entistä vahvemmalta pohjalta, kun kaupan myötä syntyy riittävän suuri toimija viemään suomalaista terveyspalveluosaamista kansainvälisille markkinoille”, jatkaa Janne-Olli Järvenpää.

Suomalainen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotanto on vuonna 2019 arviolta noin 19,7 miljardin euron markkina, josta noin 6,1 miljardia euroa tuotetaan yksityisesti. Markkinalla toimii lukuisia julkisia ja yksityisiä tuottajia. Mehiläinen konsernin liikevaihto tilikaudella 2018 oli 915,9 miljoonaa euroa ja Pihlajalinna konsernin 487,8 miljoonaa euroa. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto, noin 1 403,7 miljoonaa euroa, vastaisi siis noin 7,1 prosentin osuutta sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaistuotannosta Suomessa tai noin 23,0 prosenttia yksityisesti tuotetuista sosiaali- ja terveyspalveluista Suomessa.

Ostotarjousprosessissa Pihlajalinnan osakkeenomistajille tarjotaan 16,00 euroa jokaista osaketta kohden. Ostotarjouksen toteutuminen edellyttää, että osakkeenomistajat, joiden omistuksessa on yli 90 %

osakkeista ja äänistä hyväksyvät sen. Suurimmat osakkeenomistajat mukaan lukien LähiTapiola, MWW Yhtiö Oy, Fennia, Elo, Leena Niemistö, Fondita-rahastot, Ilmarinen sekä valitut muut osakkeenomistajat, ovat eräin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään ostotarjouksen. Sitoumukset edustavat yhteensä noin 63,2 % Pihlajalinnan osakkeista ja äänistä.

Tällä hetkellä ostotarjouksen odotetaan toteutuvan vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen loppupuolella tai viimeistään vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Lisätietoja ostotarjouksesta: ostotarjous.mehilainen.fi
Lehdistötilaisuuden materiaali: lehdistotilaisuuden_materiaali_5.11.2019.pdf