+358 44 561 3561 [email protected]

Bocap Private Equity Oy:n hallinnoima PK Arvonkasvattajat II -rahasto on sijoittanut oululaiseen hoivateknologiaratkaisujen edelläkävijä 9Solutions Oy:öön. Kolmen miljoonan euron sijoituksella vauhditetaan erityisesti yhtiön kansainvälistä kasvua ja skaalautumista. Tavoitteena on olla palvelutalojen sekä sairaaloiden turvallisuus- ja tuottavuusratkaisujen markkinajohtaja Pohjoismaissa.

9Solutions Oy on Suomen johtava ihmisten ja laitteiden paikannukseen perustuvien terveydenhuollon turvallisuus- ja viestintäratkaisujen toimittaja. Yhdistämällä terveydenhuollon henkilöturva-, paikannus- ja viestintäjärjestelmät yhdeksi kokonaisuudeksi 9Solutions vauhdittaa terveydenhuollon digitalisaatiota ja älykkäiden sairaaloiden kehitystä. Kokonaisvaltainen ratkaisu sisältää paikannusinfrastruktuurin, laitteet, ohjelmistot ja pilvipalvelun sekä niiden ympärille rakentuvat älykkäät hälytys-, automaatio- ja työnoptimointiratkaisut.

Yhtiön tarina sai alkunsa kesällä 2008, kun sen perustaja ja toimitusjohtaja Sami Herrala kehitti ratkaisua turvaksi yksin asuvalle isälleen. Toukokuussa 2009 Herrala perusti yhdessä kolmen muun henkilön kanssa yhtiön, jonka kehittämää maailman ensimmäistä täysin pilvipohjaista hoitajakutsu- ja henkilöturvaratkaisua käyttää jo yli 1300 terveydenhuollon organisaatiota yliopistosairaaloista palvelutaloihin ja kotihoitoon. 9Solutions ratkaisua käyttävät muun muassa Oulun ja Kuopion yliopistolliset sairaalat ja kotihoito sekä useat palvelutaloketjut, kuten Attendo ja Mehiläinen.
Ainutlaatuista yhtiön ratkaisussa on myös sen patentoitu Bluetooth-teknologiaan pohjautuva paikannusratkaisu, joka mahdollistaa ihmisten ja laitteiden reaaliaikaisen paikannuksen sisätiloissa

“Tarjoamme erityisesti terveydenhuollon turvallisuus- ja viestintätarpeisiin suunniteltua kokonaisvaltaista ratkaisua. Älykkäille hoivaratkaisuille on kysyntää erityisesti Pohjoismaissa, joissa on toimiva terveydenhuolto ja vanhuspalvelut sekä vanheneva väestö”, sanoo 9Solutions Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Sami Herrala.

”On ilo päästä vauhdittamaan kasvua yrittäjävetoiseen yhtiöön, joka ratkoo ajankohtaisia ongelmia terveydenhuollossa, jossa resursseista on jatkuva pula, ja koronan vuoksi tilanne on vain pahentunut. Terveydenhuoltoalan automaation kehityksessä 9Solutionsin teknologialla on aivan olennainen osa älysairaaloiden älykkään infrastruktuurin rakentamisessa. Kaikki tähtää siihen, että hoitajilla on enemmän aikaa oleelliseen. Tämä teknologia on luotu ihmistä varten, jotta maailma olisi hitusen parempi.”, hehkuttaa Bocapin sijoitusjohtaja ja osakas Vilma Torstila

9Solutions on ollut useana vuonna Suomen nopeimmin kasvavien yritysten joukossa lähes 50 prosentin vuotuisella kasvulla. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 7,8 miljoonaa euroa. Yhtiö on vastikään laajentunut Ruotsiin, jossa kasvu on myös ollut ripeää. Yhtiö työllistää tällä hetkellä yhteensä noin 50 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi yhtiöllä on myyntiä kahdeksaan maahan Euroopassa jälleenmyyjien kautta.

Lisätiedot:
Sami Herrala, Toimitusjohtaja, 9Solutions Oy
sami.herrala@9solutions.com
Puh. 050 386 9132
Vilma Torstila, Sijoitusjohtaja ja osakas, Bocap Private Equity Oy
vilma@bocap.fi
Puh. 040 547 4010

9Solutions Oy on oululainen ihmisten ja laitteiden paikannukseen perustuvien terveydenhuollon turvallisuus- ja viestintäratkaisujen markkinajohtaja Suomessa. Yhtiö tarjoaa reaaliaikaisen tilannekuvan mahdollistavia henkilöturva-, hoitajakutsu-, kulunhallinta- ja paikannusratkaisuja sekä älykkäitä hoivaratkaisuja sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelutaloihin ja kotihoitoon.
Bocap Private Equity Oy on johtava suomalainen riippumaton pääomasijoitusrahastoja hallinnoiva yhtiö, jonka missiona on vauhdittaa kilpailukykyisten suomalaisten pk-yritysten kasvua. Bocapin rahasto oli perustettaessa v. 2012 Suomen ensimmäinen vain vähemmistösijoituksia suomalaisiin yrittäjävetoisiin, kannattaviin ja voimakkaasti kasvaviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tekevä pääomasijoitusrahasto. 9Solutions Oy:iin tehdyn sijoituksen myötä Bocap on sijoittanut yhteensä 13 yhtiöön, joista kolmesta on irtaannuttu ja jotka ovat työllistäneet suoraan yli 3000 henkilöä pääosin Suomessa. Kohdeyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto puolestaan nousee 300 miljoonaan euroon.