+358 44 561 3561 [email protected]

SOTE-palveluissa on ollut ja on erittäin paljon erityisryhmien asumispalvelukilpailutuksia menossa 2020-2021.
Ne kilpailutukset, joissa tuottajien on ollut mahdollista hinnoitella palvelunsa vapaasti ja joista on jo hankintapäätökset tulleet osoittavat selkeästi, että asumispalvelujen hintahaitarit ovat suurempia kuin koskaan aikaisemmin. Moni Tilaaja on odottanut koronasta ja hoitajamitoituksen noususta johtuen noin 15%:n hinnankorotuksia asumispalveluihin ja tehnyt tuolla olettamuksella varaukset SOTE-budjetteihin. Heille ja kaupungin talousjohdolle on ollut ikävä yllätys hintojen noustessa monilla tuottajilla 30-40%. Seuraavien vuosien asumispalvelujen ostobudjetti on pielessä reilusti ennen kuin koko sopimuskausi alkanutkaan ja muut menonlisäyspaineet SOTEssa ovat todella kovat.

On mielenkiintoista seurata, miten tilanteet ratkaistaan ja riittääkö hankintajärjestyksessä viimeisiksi sijoittuneille asukkaita. Soittoja kaupunkien SOTE-viranhaltijoilta on tullut allekirjoittaneellekin ennätyksellinen määrä tänä syksynä ja tilanteille on jotakin järkevää tehtävissäkin että budjeteissa pysyttäisiin.
Asumispalvelut ovat ns käyttöastebusinesta, jolloin täydessä hoivakodissa henkilöstöjohtamisen ollessa kunnossa matalammalla vrk-hinnalla tehdään parempi kate kuin matalammalla täyttöasteella olevissa korkeamman vrk-hinnan yksiköissä. Kilpailutuksiin osallistuvat joutuvat siis miettimään tarkoin, millaisella hinnoittelustrategialla kisoihin osallistutaan.
Omien asiakkaideni tarjoukset olen konsultoinut siten, että he sijoittuisivat ensimmäiseen kolmannekseen vrk-hinnoilla, joista jää 7-10% käyttökatetta. Toistaiseksi jokaisen asiakkaita koskevan hankintapäätöksen jälkeen olemme olleet tyytyväisiä sijoituksiin. Palvelun laadun ollessa kunnossa tiedämme varmuudella, että hoivakodit ovat täynnä ainakin seuraavan sopimuskauden. Johtajat, työntekijät ja asukkaat nukkuvat siis yönsä levollisin mielin.

Itse uskon, että asiakkaan ja työntekijän kokema arkilaatu ei ole sitä parempaa, mitä korkeampi vrk-hinta hoivakodissa on. Pienillä toimijoilla on usein hyvä työnantajamaine ja kevyet hallintokustannukset, mikä mahdollistaa maltillisilla vrk-hinnoilla hyvän laadun sekä kohtuullisen katteen toiminnan kehittämiseksi ja palkkioksi riskinotosta. Ymmärrän toki hyvin joidenkin toimijoiden kustannus- ja tuottovaadepaineita sekä korkeita hallintokustannuksiakin ja sitä kautta suuria hinnankorotuksia.

Joskus voi olla kuitenkin viisautta pohtia, saavuttaako kohtuullisella hinnoittelustrategialla lopulta paremman kokonaistuloksen ml kate kuin hinnan maksimointistrategialla. Uskon Tilaajienkin arvostavan kohtuullisia hintakorotuksia silloinkin, kun he jättävät tuottajille mahdollisuuden hinnoitella palvelu taivaaseen saakka. Joku fiksu on joskus kertonut, ettei kaikkiin yrityselämänkään tuomiin mahdollisuuksiin ole viisasta tarttua.