SOTE-asiantuntijapalvelut

Aloittavat yritykset

Aloittavaa sote-yrittäjää askarruttaa monet kysymykset. Sosiaali- ja terveysalan yritys on ilmoituksen- ja luvanvaraisuuden, julkisen ostaja-asiakkaan ja useiden säätelevien suositusten ja normien toimialalla toimiva yritys, jonka vuoksi selvitettäviä asioita on paljon.

Satu Ahlman on ollut mukana 200 sote-alan yrityksen perustamisessa, joten osaamme auttaa asiantuntevasti aloittavaa yrittäjää.

Aloittavien yritysten kanssa käsiteltäviä kysymyksiä

Miten perustetaan
luvan- tai ilmoituksenvarainen sosiaali- tai terveysalan yritys?

Miten teen
hyvän sote-alan yrityksen liiketoimintasuunnitelman?

Mitä ilmoituksia
aloittavan yrittäjän täytyy tehdä?

Miten haen
toimilupaa AVIsta tai Valvirasta?

Miten tuotteistetaan
ja hinnoitellaan palvelut?

Miten markkinoidaan
sote-alan palveluja moniulotteisille asiakkuuksille?

Miten parannetaan
taloudellista tulosta?

Miten osallistun
ja pärjään kilpailutuksissa?

Miten pääsen
mukaan palvelusetelituottajaksi?

Millaiset tilat
vaaditaan ympärivuorokautiseen palvelutuotantoon?

Miten järjestän
rahoituksen yritykselleni?

Mitä teknologiaa
tarvitsen yrityksessäni?

Miten digitalisoin
palvelujani?

Mistä löydän
toimintaani sopivan tilan, tontin tai rakentajan?

Kasvuyritykset

Yksityisen sote-sektorin kenttä jakautuu yhä selkeämmin pieniin ja isoihin tuottajiin. Tuottajakentässä pärjääville pk-yrityksille ja kolmannen sektorin toimijoille on yhteistä selkeä erikoistuminen, kasvuhalukkuus ja -kyvykkyys ja liiketoiminnallinen verkostoituminen. Koska kasvuyritysten neuvonantajapalveluista on ollut viime vuosina kova kysyntä, ne tuotetaan pääosin SOTE-klubin kautta.

Näemme SOTE-klubissa, että palvelutuottajakentässä on pienten ja isojen tuottajien välissä puutetta keskisuurista sote-alan tuottajista ja kentästä puuttuu positiivinen kasvun kulttuuri. SOTE-klubi auttaa nykyisiä tuottajia sekä kilpailukieltonsa kärsineitä sote-sarjayrittäjiä kasvattamaan yrityksiään. Uskomme SOTE-klubissa, että keskisuuret palveluntuottajat pärjäävät hyvin myös sote-uudistuksen jälkeisessä kilpailussa. Kymmenien sote-alan palveluntuottajien kannattavan kasvun neuvonantajina toimineena osaamme SOTE-klubissa auttaa erityisesti seuraavissa kysymyksissä:

Kasvuyritysten kanssa käsiteltäviä kysymyksiä

Miten kasvatan
sote-yritystäni?

Missä segmenteissä
ja alueilla kannattaa sote-yritystä kasvattaa?

Mitä vaatimuksia
kasvu tuo tuotteistukseen ja hinnoitteluun?

Miten yrittäjän
oma rooli ja toiminta muuttuu kasvuyrityksen johtamisessa?

Miten varmistan
kasvun kannattavuuden?

Miten rahoitan
kasvun?

Mitä erityistarpeita
kasvu tuo taloushallintoon ja -seurantaan?

Miten tuen
teknologialla ja digitalisaatiolla kasvua?

Mistä löydän
kasvun vaatimia tiloja, tontteja tai rakentajia?

Kriisiyritykset

Yksityisen sote-sektorin tuottajakenttä oli pitkään toimiala, jossa kasvettiin yli 20% vuosivauhtia liikevaihdon, yritysten ja henkilöstön osalta. Toimialan rahoittajille luottotappiot olivat harvinaisia, samoin yrittäjien konkurssit. Toimiala kasvaa edelleen huimaa vauhtia liikevaihdon ja henkilöstön osalta, mutta alan kohtuuttomiksi kiristyneet kilpailutukset, toimitiloihin liittyvät vaatimukset ja keskittyminen on alkanut näkyä työssämme kriisikonsultoinnin tarpeena. Kaikkiin kriisiasiakkaidemme tilanteisiin on löytynyt ratkaisu.

Kriisiyritysten kanssa käsiteltäviä kysymyksiä

Miten selviän
kassakriisistä ja rahoitan sen?

Miten priorisoin
oman toimintani keskellä kassakriisiä?

Miten hallitsen
nykyisen kriisin ja ennaltaehkäisen seuraavat kriisit?

Miten pääsen
fiksusti eroon tappiollisista sopimuksista?

Miten saadaan
palvelutuotanto kannattavaksi?

Miten säilytän
kriisistä huolimatta asiakkaiden luottamuksen?

Miten säilytän
oman jaksamiseni kriisin keskellä?

Hallitusammattilaisuus

Pitkän asiantuntijauran luonteva jatko Satu Ahlmanin kohdalla on ollut hallitusammattilaiseksi siirtyminen. Ahlmanin toimialaosaaminen, kokemus ja verkostot ovat käytettävissä sote-toimialaan liittyvien yhtiöiden hallituksissa. Hallituspositioissa Ahlmanin on katsottu tuovan toimialaosaamisen ja verkostojen lisäksi vahvaa myynnin ja markkinoinnin näkemystä, jolla on ollut positiivinen vaikutus yhtiöiden liikevaihtoihin. Ahlman ei ole käytettävissä toimialan aktiivisen yrityskauppamarkkinatilanteen vuoksi kuitenkaan sote-palvelutuotantoyhtiöiden hallituksiin.